PROMOSI

AAFIYAT MENANG BERSAMA

Terma & Syarat | Aafiyat Menang Bersama

1) OHR Marketing Sdn Bhd ("OLIVE HOUSE") adalah penganjur Aafiyat Menang Bersama ("Pertandingan") ini.

2) Pertandingan ini bermula pada 1 Julai 2018 dan berakhir pada 31 Julai, 2018 pada 23:59 ("Tempoh").

3) Pertandingan ini terbuka kepada semua warganegara Malaysia dan berusia 18 tahun dan ke atas seperti yang dinyatakan di Kad Pengenalan Peserta/Pelanggan mulai tarikh pembelian. Kakitangan Headquaters, Pejabat Penyelaras Ejen, Pengurus Ejen, Ejen atau mana-mana pihak yang berkaitan dengan perniagaan beserta dengan keluarga terdekat adalah tidak layak untuk menyertai pertandingan ini. Keluarga terdekat adalah merujuk kepada pasangan, anak, ibu bapa, mertua ibu bapa dan adik beradik.

4) Untuk mengambil bahagian dalam Pertandingan ini, Peserta/Pelanggan hendaklah :

i. Pelanggan/Peserta hendaklah membeli satu atau campuran mana-mana produk (“Produk Pertandingan”) iaitu :

a) Olivie Plus 30x (250ml)
b) Olivie Power Up (340g)
c) Jus Delima (1liter) / Jus Delima (250ml) / Pati Delima (350g)
d) Teh Herba Daun Zaitun & Hawthorn (20 uncang)
e) Madu Asli Pergunungan Kyrgyzstan(1botol) / Madu Asli Pergunungan  Kyrgyzstan(3 botol)
f) Kismis Dengan Biji (200g)

ii. Pembelian Produk Pertandingan hendaklah di dalam satu resit daripada mana-mana ejen berdaftar Olive House dengan jumlah minimum pembelian sebanyak RM 150.

iii. Pelanggan akan mengambil gambar resit asal dan menghantar gambar tersebut kepada nombor hotline 013-5000 157 atau 013-5200 157 (selepas ini sebagai Talian Hotline) melalui Whatsapp dengan butiran penyertaan iaitu :

a) Nama Penuh
b) Nombor IC
c) Alamat
d) Email
e) Nama ejen Olive House

iv. Peserta perlu menyimpan resit asal tersebut untuk sebarang tuntutan hadiah.

v. Olive House dengan budi bicara yang mutlak akan memilih 200 pemenang daripada peserta yang memenuhi syarat untuk menerima hadiah berupa baucar petrol sebanyak RM 50.00 seorang. Olive House boleh mengikut budi bicara mutlaknya, menggantikan sebarang hadiah dengan apa-apa perkara yang mempunyai nilai yang sama. Hadiah tidak boleh ditukar atau dipindah milik. Pemenang akan diumumkan melalui telefon atau WhatsApp, pada atau sekitar minggu pertama bulan Ogos 2018 melalui facebook Olive House Headquaters -HQ.

vi. Peserta yang menjadi pemenang akan dimaklumkan melalui telefon selaras/mengikut maklumat yang diberikan oleh peserta. Olive House berhak untuk menggantikan peserta simpanan sekiranya peserta tidak dapat dihubungi dalam tempoh satu (1) minggu dari tarikh penebusan. Jika pemenang (atau mana-mana pemenang gantian) tidak dapat dihubungi, pemenang akan dianggap tidak memenangi hadiah ini. Sekiranya Olive House cuba menghubungi pemenang dan pemenang gantian dan tidak dapat memberikan hadiah kepada pemenang, maka Olive House akan mempertimbangkan hadiah ini sebagai hadiah yang tidak dituntut. Tiada surat-menyurat yang akan dilayan dan keputusan daripada Olive House adalah muktamad.

vii. Olive House berhak untuk mengubah tarikh pengumuman disebabkan, termasuk tetapi tidak terhad kepada keadaan yang tidak dijangka jika tindak balas yang menggalakkan, dan lain-lain. Jika terdapat pertikaian mengenai identiti peserta dan / atau mana-mana aspek lain dari apa-apa penyerahan peserta, Olive House berhak memutuskan keputusan tersebut, dan keputusannya adalah muktamad, konklusif dan mengikat peserta yang berkaitan.

8.5 Syarat Umum

i. Olive House mempunyai hak untuk membuat penambahan, pindaan, pengubahsuaian kepada Pertandingan ini dan bahan promosinya yang berkaitan, dan / atau membatalkan atau menggantung Pertandingan ini dari semasa ke semasa tanpa notis terlebih dahulu. Sila rujuk facebook Olive House Headquaters - HQ untuk kemas kini terkini mengenai Terma & Syarat dan mekanisme Pertandingan.

ii. Peraduan ini tidak boleh ditebus dengan mana-mana peraduan lain yang dianjurkan oleh Olive House.

iii. Dengan menyediakan maklumat yang diperlukan, Peserta dengan ini bersetuju kepada Olive House dalam memproses data peribadinya untuk Pertandingan ini dan lain-lain aktiviti yang dijalankan oleh Olive House selaras kepada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”) yang dijelaskan di https://www.facebook.com/notes/olive-house-headquarters-hq/notis-data-peribadi-pdpa-ohr-marketing-sdn-bhd/1861167220606291/

iv. Maklumat perserta/ pelanggan boleh dikongsi antara syarikat Olive House dan / atau rakan kongsi perniagaan Olive House, kakitangan, ejen atau berkaitan untuk tujuan ini.

v. Olive House tidak akan bertanggungjawab dalam penyertaan Peraduan, yang telah ditangguhkan atau tidak boleh serahkan disebabkan apa-apa sebab semasa tempoh Peraduan.

vi. Olive House tidak akan bertanggungjawab dalam apa-apa cara kepada mana-mana orang untuk sebarang kerugian atau kerosakan terhasil daripada atau berkaitan dengan Peraduan ini.

vii. Olive House akan mempunyai hak dan budi bicara mutlak menentukan segala perkara berkaitan dengan Peraduan ini (termasuk tetapi bukan mengehadkan kepada kelayakan Peraduan ini) dan keputusan sedemikian akan menjadi muktamad dan terikat pada semua Peserta Peraduan/ Pelanggan. Sebarang surat-menyurat tentang apa-apa perkara berkenaan Peraduan ini tidak akan dilayan.

viii. Olive House mungkin pada bila bila boleh menamatkan Peraduan ini atau meminda mana-mana daripada terma dan syarat Peraduan ini tanpa notis terlebih dahulu dan tanpa memberikan apa-apa sebab.

ix. Terma dan syarat ini akan ditadbir oleh undang-undang Malaysia dan semua pihak bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah-mahkamah Malaysia.

Sumber: Olive House Headquarters - HQ

No comments:

Post a Comment

D.I.Y Minyak Zaitun

SARI CUKA TEEN

Dengan mengambil dua sudu teh SARI CUKA TEEN di bancuh bersama air mineral/suam sehari, mampu mengatasi masalah; - Kelesuan - Tidak ...